Close
k

Projects

Contact

News

Let's connect
Finansal İletişim

Finansal iletişim

Finansal İletişimi; “Kurumsal performans adına yapılan ‘doğru’ işlerin iletişimini (kârlılık, verimlilik, pazar payı, büyüme, yeni yatırımlar, istihdam, ekonomiye sağlanan katma değer v.b.) doğru bir bilgilendirme stratejisiyle ve açıklık, şeffaflık, süreklilik ilkelerine bağlı kalarak yönetmek” şeklinde tanımlayabiliriz.

En yaygın kollarından biri olan Halka Arz İletişimi de; halka açılmaya hazırlanan bir kurumun sadece mevcut değil, aynı zamanda gelecek performansının da pazarlanması ve satışı üzerine kurulu bir süreçtir. Sadece iletişimi değil, yasal süreçleri ve prosedürleri de iyi bilmeyi ve iletişimi bu çerçevede yönetmeyi zorunlu kılan özel bir alanda da müşterilerimizin yanındayız.