Close
k

Projects

Contact

News

Let's connect
Pazarlama İletişimi

Pazarlama iletişimi

“Pazarlama İletişimi”ni şirketlerin iletişim amaçlarının ve uzun dönemli ana faaliyetlerinin belirlenmesi, bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli kaynak dağılımının yapılması ve faaliyetlerin yönünün saptanması” şeklinde tanımlıyoruz.
Müşterilerimizin pazarlama iletişimi fırsatlarını değerlendirerek, hedefleri doğrultusunda alternatif pazarlama iletişimi stratejileri geliştirerek, ürün-fayda stratejisi, ürün-konumlandırma stratejisi gibi alanlarda pazarlama iletişimi danışmanlığı hizmeti veriyoruz.