Close
k

Projects

Contact

News

Let's connect
Kriz İletişimi Eğitimi

“Kriz İletişimi Eğitimi”nin hedef kitlesi; kurumların yaşayacağı krizler ihtimalinde sözcü görevini üstlenecek Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, orta kademe yöneticiler ile kurumunu görsel ve yazılı medyada ‘kurum sözcüsü’ olarak temsil eden, kriz iletişimi konusunda yetkinliklerini artırmak isteyen tüm yöneticilerdir.

“Kriz İletişimi Eğitimi”nin temel amacı, katılımcıların kurumlarını kriz durumlarında karşılaşılacak olası tehditlerden korumak, zararları minimuma indirmek ve krizleri gerektiğinde fırsata çevirebilecek stratejiler uygulayabilmesini amaçlamaktadır. Ek olarak kriz halinde kurum sözcülerinin, kurumlarını temsilen üçüncü şahıs ve medya gibi kuruluşlarla yapacakları her tür iletişim, konuşma, konferans ve röportajlarda kullanabilecekleri; bilgi, iletişim ve ifade becerilerini geliştirmektir. Eğitim içeriği, bu amaca hizmet edecek şekilde kuruluşun ve katılımcıların gereksinim ve beklentileri doğrultusunda tasarlanmış ve içeriklendirilmiştir. 

Bersay İletişim Enstitüsü’nce verilmekte olan, “Kriz İletişimi Eğitimi”nin güçlü olduğu unsurların başında, sektörel deneyimlerle bilimsel bilgi birikiminin bir potada eritilerek, profesyonel dünyanın ihtiyacı doğrultusunda yeniden içeriklendirilmesi gelmektedir. Stratejik İletişim Danışmanlığı bilgi ve deneyimlerinden yararlanılarak, eğitime katılanlara, iletişimin unsurları, medyanın kullanımı ve medya ile ilişkiler konusunda, önermeler, yönlendirmeler ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Eğitimin başarılı olması amacıyla; konusunda uzman, medyaya ilişkin temel kurumsal işleyiş ve kültürü, teorik bilgi temelleriyle ve uygulamanın içindeki işleyişi ile aktarabilecek bir kadro oluşturulmuştur. Mesleki birikiminin yanı sıra, önemli başarılara imza atmış eğitmen kadrosu, katılımcılara, yoğunlaştırılmış bir eğitim vermektedir. 

Uygulamalı eğitim aşamasında ise, kriz senaryoları oluşturularak katılımcıların kriz durumlarında medya ve 3. şahıslar karşısında geliştirilmesi gereken strateji ve taktikler denenmektedir. Bu vâka çalışmalarıyla kriz iletişimi ve medya ilişkileri konusunda birebir uygulama yapma ve medyada neyi, nasıl ifade ettiğinde nasıl bir sonuçla karşılaşacağını deneyimleme şansı sunulmaktadır.