Close
k

Projects

Contact

News

Let's connect
Medya İlişkileri Eğitimi

Medya İlişkileri Eğitimi’nin hedef kitlesi; Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, orta kademe yöneticiler ile kurumunu görsel ve yazılı medyada ‘kurum sözcüsü’ olarak temsil eden, medya iletişimi konusunda yetkinliklerini artırmak isteyen tüm yöneticilerdir.

Medya İlişkileri Eğitimi’nin temel amacı, katılımcıların kurumlarını temsilen üçüncü şahıs ve medya gibi kuruluşlarla yapacakları her tür ilet işim, konuşma, konferans ve röportajlarda kullanabilecekleri; bilgi, iletişim ve ifade becerilerini geliştirmektir. Eğitim içeriği, bu amaca hizmet edecek şekilde kuruluşun ve katılımcıların gereksinim ve beklentileri doğrultusunda tasarlanmış ve içeriklendirilmiştir.