Close
k

Projects

Contact

News

Let's connect
Ortak Akıl Arama ve Marka Konumlandırma Çalışması

‘Ortak Akıl Çalıştayı’nın amacı; markaların ‘Varoluş Nedeni’nin belirlenerek; sosyal paydaş ve hedef kitle nezdinde yürütülecek tüm iletişim çalışmalarının bu vaade hizmet etmek üzere planlanması ve uygulanmasını sağlamaktır.

Bersay’ın moderasyonunda düzenlenen çalıştay, kurumun karar vericilerinin katılımıyla yapılmaktadır.